WZORY DOKUMENTÓW PO RiM 2014-2020

08 lutego 2017

Poniżej znajduje się link do formularza wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. 

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/