Małe Inicjatywy z FIO

30 marca 2017

Ogłoszono projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór wniosku znajdują się tu:
http://stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie

 

 

 Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator dostępny tu:  www.warmiamazurylokalnie.pl/  do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie FIO WML_2017.pdf)Treść Ogłoszenia [01]