Projekty szkoleniowe organizowane przez LGD9

31 marca 2017

Związek Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2019 r. realizuje dwa projekty pn. "NOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI - powiat mrągowski, piski" oraz "NOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI - powiat giżycki, gołdapski", których przedmiotem są szkolenia językowe, komputerowe i z zakresu zarządzania na obszarze 4 powiatów województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Więcej informacji będzie można uzyskać na stronach projektów:
„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski”: klik
„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski”: klik

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.jpg)ulotka[01]