Zapraszamy na WZC - 19.10.2017 r. CEiPR w Wilkasach

02 października 2017

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 października br. o godz. 13.45 w Centrum  Edukacji i Promocji w Wilkasach. 

 

Program Spotkania: 

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 06 czerwca 2017r.
5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych przez Zarząd uchwałą nr 06/2017 z 22.08.2017r. – Prezes Zarządu.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmiany załącznika do uchwały nr 8/WZC/16 w sprawie składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" na lata 2018 - 2023.
8. Przedstawienie propozycji Planu Finansowego na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b) zmiany załącznika do uchwały nr 8/WZC/16 w sprawie składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" na lata 2018-2023. 
c) przyjęcia Planu Finansowego na 2018 rok.
10. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w 2017r. w ramach PROW i PORiM oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokol WZC 06 06 2017 do zatwierdzenia.pdf)Protokół WZC z 06.06.2017 r do zatwierdzenia [01]
Pobierz plik (uchwała nr 6 z 22.08.2017.jpg)Uchwała nr 6 z 22.08.2017 r. [02]
Pobierz plik (Procedury dla innych podmiotów zmiany.pdf)Procedury dla innych podmiotów zmiany[03]
Pobierz plik (Załaczniki do procedury dla innych_podmioów 30.12.2015 (3) zmiany.pdf)Załączniki do procedury dla innych podmiotów[04]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie skladki czlonkowskiej.pdf)Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie składki członkowskiej[05]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie przyjecia Planu Finansowego na 2018 rok.pdf)Uchwała w sprawie przyjecia Planu Finansowego na 2018 rok.pdf[06]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady.pdf)Uchwała w sprawie zmian w regulaminie Rady[07]
Pobierz plik (Regulamin RADY LGDR WJM -  19 10 2017 BB.pdf)Regulamin Rady [08]