Środa, 12 grudnia 2018 | Imieniny: Aleksandra, Dagmary

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     6
     Wczoraj:     147
     Ostatni tydzień:     329
     Ostatni miesiąc:     1749

     Wszystkie odwiedziny:     289140

Uroczyste podpisanie umów w CEiPR w Wilkasach - 28.02.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z uroczystego podpisania umów dotyczących dofinansowania projektów w ramach PROW i PORiM 2014-2020 -------> reportaż dostępny ------>  tutaj

 Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów odbyło się w dniu 28 lutego 2018 r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. W wydarzeniu wziął udział pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowy z Marszałkiem podpisało 27 beneficjentów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym 14 z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 

Umowy o przyznaniu pomocy zostały podpisane dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Fundusze te są dostępne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach wdrażanej przez tą organizacje Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisanie umów jest ważnym krokiem na ścieżce lokalnego rozwoju dla sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

 Dzięki otrzymanemu wsparciu Beneficjenci z naszego obszaru będą mogli m.in. utworzyć nowe przedsiębiorstwa, rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, a także promować lokalne walory, w tym produkty lub usługi lokalne. W wyniku podpisanych umów zostaną m.in. przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (grant realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”). 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR