Środa, 16 stycznia 2019 | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     175
     Wczoraj:     223
     Ostatni tydzień:     561
     Ostatni miesiąc:     2856

     Wszystkie odwiedziny:     295267

Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa”


 22 października 2009 roku zakładamy stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie!!!!!

Od 1 lipca bieżącego roku Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9 prowadzi projekt pt.  „Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa”
Projekt w swych założeniach zakłada stworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Do udziału w projekcie zgłosiło akces 9 gmin – Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Wydminy, Kruklanki, Miłki, Giżycko, Ryn, Srokowo, miasto Giżycko oraz dwa starostwa powiatowe - giżyckie i węgorzewskie. Ponadto w pracach nad utworzeniem stowarzyszenia uczestniczyli przedstawiciele sektora prywatnego i społecznego, w tym: Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, Gospodarstwa Rybackiego SP zoo w Pięknej Górze, DOZ Dgał w Pieczarkach, Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz prywatni chodowy ryb z naszego regionu.
W ramach realizacji projektu w dniach 18 i 25 sierpnia br. uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z Programem Operacyjnym Ryby 2007 - 2013, a  w szczególności z osią priorytetową 4. Został opracowany projekt statutu stowarzyszenia oraz przedstawiona koncepcja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Następnie w dniach 3, 23 i 24 września uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach dotyczących tworzenia Lokalnych Grup Rybackich jak i budowy Lokalnych Strategii prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Realizacja dotychczasowych przedsięwzięć pozwoliła na przygotowanie się do powołania do życia Lokalnej Grupy Rybackiej.

W dniu 22 października 2009 roku godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Węgorzewie odbędzie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na które organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą.

 

Liczymy, że utworzenie LGR pozwoli na realizację wielu projektów inwestycyjnych na obszarze gmin - uczestników projektu, które w efekcie wydatnie poprawią gospodarkę rybacką, przyczynią się do rozbudowy infrastruktury turystycznej, w tym wędkarskiej, jak i przyniosą wymierne korzyści lokalnej społeczności.
Program zebrania założycielskiego, projekt statutu, jak i informacje dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania LGR  jest dostępny na stronie internetowej LGD 9 adres www.mazurylgd9.pl. Ponadto wszelkie informacje na temat PO Ryby oraz LGR można uzyskać w biurze LGD 9 w Węgorzewie ul Portowa 2/3 codziennie w godz. 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 087 427 06 17. 


 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR