Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     24
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     200
     Ostatni miesiąc:     1620

     Wszystkie odwiedziny:     289011

Nabory

Nabory

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym Pierwszym Konkursem w 2013 roku na nabór wniosków w ramach środka 4.1 b i 4.1 d Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, w terminie od 1 marca do 1 kwietnia br. Zarząd Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" informuje, że biorąc pod uwagę iż dzień 1 kwietnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy Zarząd Stowarzyszenia po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 2 kwietnia 2013r. do godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków. 

 Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"


Konkursy PO Ryby

INFORMACJA o możliwości składnia wniosków w ramach środka 4.1 b i d - I nabór 2013

SZKOLENIA w ramach środka 4.1 a-d LUTY 2013

Plan terminów naboru wniosków w 2013 roku

WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2012 ROKU:

PORADNIK - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

LISTA OBLIGATORYJNYCH ZAŁĄCZNIKÓW JAKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZALECA ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE:

  • dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i REGON,
  • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  • oświadczenie czy operacja będzie realizowana z zastosowaniem procedur zamówień publicznych,
  • oświadczenie czy operacja zapewni trwałość gospodarczą,
  • oświadczenie czy operacja przyczyni się do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn.

 

AKTY PRAWNE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Rankingowa - I nabór 2011

Ogłoszenie o zakończeniu oceny wniosków - 2011

Grafik dyżurów w gminach i powiatach - 2011

Grafik szkoleń potencjalnych beneficjentów PO RYBY Oś 4 - 2011

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.


  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR