Szanowni Państwo!

Członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej „ Wielkie Jeziora Mazurskie”!

Jestem zobowiązany do przekazanie niestety niepomyślnej informacji na temat złożonego wniosku do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór LGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek nie uzyskał akceptacji i z powodów formalnych został odrzucony.

Rozumiejąc jak wielkie były oczekiwania lokalnej społeczności dziewięciu gmin tworzących LGR związane z opracowaną Strategią, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zarekomendować WZC (które zostanie zwołane na przełomie grudnia – stycznia.)  podjęcie kolejnej próby wystartowania w drugiej edycji konkursu, który rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w listopadzie tego roku. Uzyskanie certyfikatu w drugiej edycji konkursu, zgodnie z posiadanymi informacjami pozwoliłoby na możliwość wykorzystania środków Osi 4 PO Ryby na obszarze LGR  już od czerwca 2011 roku. Powyższa rekomendacja  Zarządu wynika z przekonania, że tak wielka wykonana praca i potencjał stworzony podczas organizowania Lokalnej Grupy Rybackiej, wielkie zaangażowanie mieszkańców naszych gmin nie może zostać zaprzepaszczone. Stąd też Zarząd apeluje do wszystkich członków LGR o wytrwałość i wsparcie wysiłków na rzecz jak najlepszego przygotowania się do drugiej edycji konkursu.Jednocześnie osobiście, mając świadomość odpowiedzialności za przygotowanie odrzuconego przez Ministerstwo wniosku konkursowego, oddaję się do dyspozycji WZC.

Andrzej Kolasa

Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Załączniki: