Z przykrością i żalem w sercach zawiadamiamy o śmierci 

Pana Henryka Krzemińskiego

członka Fundacji „Kanał Mazurski”
oraz  wieloletniego działacza społecznego.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje

– Zarząd, pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” .