Związek Stowarzyszeń LGD9 zaprasza przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR, na konferencję inaugurującą działanie Centrum Animacji Społecznej.

Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.00 w trybie on-line.
Link do konferencji zostanie wysłany zainteresowanym osobom dzień przed konferencją oraz będzie umieszczony na stronie internetowej LGD9.

 Wymagania techniczne dla uczestników konferencji: – dostęp do Internetu; – mikrofon i kamera;  – zainstalowany program Zoom oraz założone konto na stronie zoom.us.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. 87 428 29 51 lub mailowo: biuro@mazurylgd9.pl  do 25.01.2021r. do godz. 15.00.

CAS w Ogonkach powstało w ramach projektu pn. „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”. Projekt został dofinansowany w ramach PROW 2014-2020. Celem projektu jest rozwój na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę CAS – Centrum Animacji Społecznej. Koszt całkowity projektu: 565 000,00 zł, w tym dofinansowanie projektu: 300 000,00 zł. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.3.mazurylgd9.pl/projekty/budynek-cas-ogonki/