W dniach 24-25 maja br. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji p.t. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, która została zorganizowana  przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Podczas konferencji głos zabierali znakomici prelegenci, m.in. pani Magdalena Kachniewska, dr hab., prof. Szkoły Głównej Handlowej; pan Wojciech Śmieszek – Prezes Polskiej Izby Turystyki; pan Szymon Sikorski – prezes i strateg w firmie Publicon Public Relations; czy pan Oscar Rak – Agencja GodKloo.

W czasie spotkania omówiono niezwykle ważne dla turystyki zagadnienia,  przedstawiono temat przeobrażeń rynku turystycznego pod wpływem trendów społecznych i konsumenckich, zaprezentowano doświadczenia kulinarne w kontekście kreowania oferty turystycznej  regionu Warmii i Mazur, a także omówiono kwestie motywacji. Zaprezentowano również temat budowy atrakcyjności turystycznej za pomocą wydarzeń, festiwali i eventów oraz przedstawiono zagadnienia dotyczące social mediów.

Drugiego dnia zostały przeprowadzone 2 bloki warsztatów tematycznych. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w obu, a mianowicie: „AGILE MARKETING, czyli jak zwinnie korzystać z nowych mediów” oraz „DOSTOSOWANIE TURYSTYCZNYCH MODELI BIZNESOWYCH DO TRENDÓW RYNKOWYCH”.