W dniu 06.09.2022 (wtorek) w hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach odbędzie się konferencja pn. Zarządzanie zasobami wód śródlądowych”. Konferencja organizowana jest w ramach projektu współpracy międzyregionalnej pn. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej”. 

Celem operacji jest „podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” poprzez uczestnictwo w krajowej wizycie studyjnej oraz konferencji na terenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:
– zorganizowanie spotkania z przedstawicielami NGR podczas, którego grupy zaprezentują swoje działalności (zapoznanie się z celami, założeniami oraz efektami opracowanych LSR),
– przyjęcie 4-dniowej wizyty studyjnej przedstawicieli Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, podczas której przedstawiciele sektora rybackiego będą mieli okazję do podniesienia swoich kompetencji, wymiany doświadczeń oraz aktywizacji i integracji, co zrealizowane zostanie poprzez prezentację dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego a także wymianę doświadczeń, przepływ informacji w zakresie produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu grup.

Do pobrania program konferencji:

Program_konferencji_06.09.2022_

Operacja jest współfinansowana w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.