W dniu 06.09.2022 w Hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach odbyła się konferencja pn. „Zarządzanie zasobami wód śródlądowych”, która została zorganizowana w ramach projektu współpracy pn. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty zrealizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej”.

Uczestników konferencji powitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, która podczas swojego wystąpienia zwróciła także uwagę na wartości jakie płyną z właściwego zarządzania zasobami wód podkreślając jednocześnie istotę i pozytywny wpływ współpracy lokalnych grup rybackich, dzięki której możemy dzielić się dobrymi praktykami i inspirować do podejmowania kolejnych działań.

W wydarzeniu wzięły udział osoby ze środowisk rybackich i wędkarskich, jak również lokalnych samorządów. Przybyła także pani Ewa Kunda – Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz pan Łukasz Gieczewski – Dyrektor Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Interesującym zagadnieniem był wykład dr Marka Trelli na temat „Gospodarczych, ekologicznych i socjologicznych aspektów kłusownictwa w opiniach strażników Państwowej Straży Rybackiej„, jak również przedstawiony przez niego „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę rybacką w zbiornikach wodnych„.

Kwestie „Nowych kierunków rozwoju technologii przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury” zaprezentowała dr hab. Małgorzata Woźniak, natomiast  temat „Wędkarstwa i turystyki w kontekście środowiskowym” został przedstawiony przez dr hab. inż. Andrzeja Skrzypczaka, prof. UWM.

Następnie przedstawiciele partnerskich LGR dokonali prezentacji „Dobrych praktyk wdrażania PO RYBY 2014-2020 – na przykładach zrealizowanych projektów”. Z Nadnoteckiej Grupy Rybackiej temat zaprezentowała pani Danuta Pisarska – Dyrektor Biura NGR, a pani Wioletta Banasiewicz – dyrektor biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” opowiedziała o projektach z obszaru działania reprezentowanego Stowarzyszenia.

Wszystkim obecnym dziękujemy za zainteresowanie i udział.

Osoby zainteresowane prezentacjami przedstawionych tematów mogą zgłosić się do biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.