W Hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach 24 lipca 2020 r. odbyła się konferencja podsumowująca „Questingowy Projekt Współpracy”, który był realizowany od czerwca 2019 r. przez trzech partnerów: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” (województwo świętokrzyskie) oraz Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” LGDStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (województwo warmińsko – mazurskie).

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru oraz aktywności turystycznej
i rekreacyjnej poprzez utworzenie dwudziestu czterech ścieżek questingowych oraz korektę istniejących questów na obszarze działania partnerskich grup.

Uczestników konferencji przywitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, która zwróciła uwagę uczestników na  innowacyjność projektu (pierwszy na świecie quest wodny z wykorzystaniem houseboata, który  zakupiono w ramach projektu)  oraz jego wpływ na promocję zasobów kulturowych oraz rozwój gospodarczy obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Pani Marta Gawejko – Koordynator projektu szczegółowo omówiła zrealizowane w ramach projektu zadnia m.in.  przeprowadzone szkolenia z metodologii questingu, opowiedziała także o dziewięciu questach powstałych na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, a także o wizytach studyjnych do partnerskich grup, w których udział wzięło 50 przedstawicieli obszaru działania LGR WJM.

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor Biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedstawiła prezentację multimedialną prezentującą przebieg oraz wyniki prac LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski” – grupy, która w ramach projektu przetestowała oraz dokonała korekty dwunastu istniejących już ścieżek  questowych na swoim obszarze działania i drugie tyle stworzyła w ramach projektu. Ponadto, partner ten zajął się promocją questingu publikując specjalnie opracowany film dotyczący questingu (do obejrzenia pod adresem https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yAihymjo7J0).

Partner z województwa świętokrzyskiego, który pełnił rolę lidera w całości projektu – LGD „Krzemienny Krąg” – zrealizował swoją część projektu poprzez aktualizację trzech istniejących ścieżek questingowych oraz stworzenie trzech nowych. Ponadto, przeprowadził szkolenie teoretyczne  z tworzenia questów oraz dokonał analizy potrzeb na przyszłe questy.

Niestety, z uwagi na dużą odległość oraz inne zdarzenia losowe partnerzy projektu nie mogli przybyć na konferencje podsumowującą. Niemniej jednak Prezes podziękowała im za możliwość wspólnej realizacji projektu, za ich zaangażowanie i wsparcie.

Konferencja była również znakomitą okazją do złożenia podziękowań wszystkim uczestnikom
z poszczególnych gmin, zaangażowanym w realizację projektu, a w szczególności osobom,  które pracowały nad wytyczeniem questów w terenie.

Szczególne podziękowania złożono pani Alicji Bojarskiej, która odeszła na zasłużoną emeryturę –  byłej Wicedyrektor Departamentu  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie. Prezes podziękowała jej w imieniu Zarządu i pracowników biura  za wieloletnią bardzo efektywną współpracę i jej osobiste zaangażowanie we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
w latach 2007-2014 i 2016-2023.

Po części oficjalnej dokonano uroczystej prezentacji zakupionego w ramach projektu houseboata, któremu nadano imię „QUESTBOAT”. Każdy uczestnik miał przyjemność przepłynięcia się zakupioną jednostką i spróbowania swoich sił w queście wodnym pn.  „Nad Świętym Jeziorem”  wyznaczonym na Jeziorze Święcajty.

Goście oczekujący na zwiedzenie questu wysłuchali świetnego koncertu w wykonaniu Michała Lamparda,  z którym wystąpił Piotr Juszczuk.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z utworzonych w ramach projektu ścieżek questingowych. Ulotki dostępne są na stronach www.mazurylgr.plwww.kanal-elblaski-lgd.pl, www.krzemiennykrag.info  oraz www.questing.pl

Projekt pn. „Questingowy Projekt Współpracy” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.