W dniach 28–29 września 2015r. w Kadynach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 PO RYBY na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przez 4 Lokalne Grupy Rybackie – LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR Zalew Wiślany i LGD Mazurskie Morze. Uczestnikami konferencji oprócz przedstawicieli LGR–ów byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – członków LGR-ów, którzy byli beneficjentami PO RYBY oraz przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego, którzy sięgnęli po środki na różnorodne inwestycje zlokalizowane na obszarze działania LGR-ów.

Gośćmi honorowymi byli Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który dokonał otwarcia konferencji  i wprowadził zebranych w tematykę spotkania oraz Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek, która przedstawiła wykorzystanie środków finansowych przez LGR w ramach osi 4 PO RYBY w województwie warmińsko – mazurskim, a także Pan Marcin Frankowski –  Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW, który przedstawił podsumowanie realizacji PO RYBY 2007 – 2013 w Polsce oraz omówił RLKS w programie „Rybactwo i Morze” w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

Przedstawiciele LGR-ów zaprezentowali realizację Lokalnych Strategii Obszarów Rybackich wskazując stopień osiągnięcia wskaźników zawartych w tych dokumentach oraz pokazując przykłady dobrych praktyk służących aktywizacji lokalnych społeczności. Niektórzy z obecnych na konferencji beneficjentów, przedstawili swoje inwestycje, zrealizowane z osi IV PO RYBY.

Gospodarze: Dyrektor Jarosław Sarnowski, Wicedyrektor Alicja Bojarska oraz Kierownik Ewa Barcz wraz z Pracownikami przygotowali wyróżnienia dla Zarządów LGR oraz samorządów gmin i powiatów oraz zaproszonych beneficjentów z  sektora społecznego i gospodarczego w postaci pamiątkowych dyplomów oraz materiałów promocyjnych.

Dużą atrakcją dla uczestników konferencji była wizyta studyjna na obszarze LGR Zalew Wiślany, podczas której mieli możliwość zapoznać się z inwestycjami w porcie w Tolkmicku, obejrzeć Park Astronomiczny przy Muzeum Kopernika we Fromborku, zobaczyć zagospodarowanie rynku  z figurą Kopernika oraz plac zabaw we Fromborku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie reprezentowane było przez: Barbarę Dawcewicz – Prezesa, Dariusza Grygienczę i Bogdana Maczugę – członków Zarządu, Małgorzatę Cwalinę – członka Komitetu oraz Wiolettę Banasiewicz – Dyrektor biura. Obecni byli również przedstawiciele 6 gmin członkowskich Stowarzyszenia oraz 2 powiatów.