Szanowni Państwo,

W dniu 15 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyła się konferencja z władzami samorządu, gdzie głównym tematem rozmów był stan wdrażania LSROR oraz przygotowania do drugiego konkursu naboru wniosków w ramach środka 4.1 a-d. Ponadto omówiony został projekt udrożnienia ścieżki rowerowej w ramach środka 4.2.

Projekt zakłada udrożnienie ścieżki rowerowej po byłych torowiskach o łącznej długości około 200 km na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz LGR „Mazurskie Morze”. Wykonanie planuje się w latach 2012 – dokumentacja i kosztorys oraz 2013 – praktyczne udrożnienie i udostępnienie ścieżki dla rowerzystów. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych zaakceptowali projekt i wyrazili chęć partycypacji w realizacji projektu.

Została również omówiona organizacja spotkania plenerowego przedstawicieli samorządów, służby zdrowia oraz ich rodzin, które planowane jest 16.06.2012 r. na terenie gospodarstwa agroturystycznego Państwa Anny i Ryszarda Tymcio w miejscowości Jakunówko gm. Pozezdrze.

Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”