W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy obiekty turystyczne z obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do udziału w konkursie Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”.

KONKURS AGRO-EKO-TURYSTYCZNEGO „ZIELONE LATO” SKIEROWANY JEST DO WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30 KWIETNIA 2020 ROKU.

To jedna z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie inicjatyw, w której o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyczne zlokalizowane na terenach wiejskich Warmii i Mazur.

Laureaci Zielonego Lata wybierani są w trzech kategoriach:
a) gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agroturystyczne),
b) gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach wiejskich Warmii i Mazur),
c) zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Łączna wartość nagród finansowych wynosi 25 tys. zł (nagroda I stopnia – 4 tys. zł, nagroda II stopnia – 3 tys. zł, nagroda III stopnia – 1 tys. zł).

Bliższych informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. (89)  521 60 00 lub (89) 521 69 07, a także dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Portalu Informacyjnego Wrota Warmii i Mazur