DNB Bank Polska S.A. organizuje Konkurs Dotacyjny „Wspieramy Ukrainę”.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Wniosku na realizację projektu dotacyjnego na wsparcie ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 🕧 14 sierpnia 2022 r.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym przybywającym do Polski.
Więcej informacji -> kliknij tutaj