Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem ogłasza rozpoczęcie naboru do VI edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukiwane są nowe, dotychczas nie finansowane przez inne instytucje projekty eksperckie i edukacyjne, twórczo nawiązujące do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu.

W VI edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  •  Edukacja chorych na nowotwory
  •  Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory
  •  Życie po raku

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2022 r.

Wyniki VI edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2023 r.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są tutaj.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

Więcej informacji -> kliknij tutaj.