mFuncjacja ogłasza konkurs grantowy pn. ,,Rosnę z matematyką”. W programie można ubiegać się o grant na działania w zakresie edukacji matematycznej skierowane do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną.

Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można ubiegać się w konkursie to 2 tys. zł, maksymalna – 5 tys. zł

Wnioski można składać od 20 września 2022 r. do 20 października 2022 r. do godziny 24:00

Więcej informacji -> kliknij tutaj