Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego przykłady zmian, które nastąpiły dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020.

REGULAMIN KONKURSU_23.12.2021- zmiana dot. składania prac i rozstrzygnięcia