Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa”

22 października 2009 roku zakładamy stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie!!!!!

Od 1 lipca bieżącego roku Związek Stowarzyszeń NRzecz Rozwoju Gmin
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9 prowadzi projekt pt.  „Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa”
Projekt w swych założeniach zakłada stworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Do udziału w projekcie zgłosiło akces 9 gmin – Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Wydminy, Kruklanki, Miłki, Giżycko, Ryn, Srokowo, miasto Giżycko oraz dwa starostwa powiatowe – giżyckie i węgorzewskie. Ponadto w pracach nad utworzeniem stowarzyszenia uczestniczyli przedstawiciele sektora prywatnego i społecznego, w tym: Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, Gospodarstwa Rybackiego SP zoo w Pięknej Górze, DOZ Dgał w Pieczarkach, Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz prywatni chodowy ryb z naszego regionu.
W ramach realizacji projektu w dniach 18 i 25 sierpnia br. uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z Programem Operacyjnym Ryby 2007 – 2013, a  w szczególności z osią priorytetową 4. Został opracowany projekt statutu stowarzyszenia oraz przedstawiona koncepcja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Następnie w dniach 3, 23 i 24 września uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach dotyczących tworzenia Lokalnych Grup Rybackich jak i budowy Lokalnych Strategii prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Realizacja dotychczasowych przedsięwzięć pozwoliła na przygotowanie się do powołania do życia Lokalnej Grupy Rybackiej.

W dniu 22 października 2009 roku godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Węgorzewie odbędzie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na które organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą.

Liczymy, że utworzenie LGR pozwoli na realizację wielu projektów inwestycyjnych na obszarze gmin – uczestników projektu, które w efekcie wydatnie poprawią gospodarkę rybacką, przyczynią się do rozbudowy infrastruktury turystycznej, w tym wędkarskiej, jak i przyniosą wymierne korzyści lokalnej społeczności.
Program zebrania założycielskiego, projekt statutu, jak i informacje dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania LGR  jest dostępny na stronie internetowej LGD 9 adres www.mazurylgd9.pl. Ponadto wszelkie informacje na temat PO Ryby oraz LGR można uzyskać w biurze LGD 9 w Węgorzewie ul Portowa 2/3 codziennie w godz. 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 087 427 06 17.