Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Fundacją Kuźnia im. Hugona Kołłątaja po raz pierwszy ogłaszają nabór uczestników do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza edycja akademii w województwie warmińsko-mazurskim potrwa od 12 do 15 maja 2022 roku w Folwarku Tumiany.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych. Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu (m.in. współpraca z punktem Europe Direct) oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to innowacyjny projekt liderski przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, skierowany do osób w wieku 18-30 lat, którzy przez 4 dni przejdą bezpłatne intensywne szkolenie prowadzone przez najlepszych specjalistów z zakresu prawa, finansów, spraw europejskich oraz trenerów umiejętności miękkich.

W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Planowane są również spotkania z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami i prezydentami.

Celem projektu jest rozwój osobisty oraz wyposażenie „liderów lokalnych” w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, a także współpracę z punktem Europe Direct, co powinno także sprzyjać ich pozostaniu/powrotowi na tereny wiejskie.

Regulamin Europejskiej Akademia Młodych Liderów Wsi przewiduje m.in. zapewnienie osobom uczestniczącym zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 roku na adres e-mail: d.sargalski@warmia.mazury.pl.

Liczba uczestników ograniczona do 50 osób, przy czym dopuszcza się 3-5 osobowe grupy z jednej gminy.

Szczegółowych informacji udziela Dariusz Sargalski (pod nr tel. +48 (89) 52 19 278). Informacje można również uzyskać z Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: kontakt@fundacjakuznica.pl, tel.: +48 504 419 785.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor.