Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGR  „Wielkie Jeziora Mazurskie”!!!

W dniu 2 grudnia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie z dnia 15.10.2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa    i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo  zmieniają  warunki ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie  w działaniach:

4.1.a – Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

4.1.c – Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,

4.1.d – Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności.

Po szczegółowej analizie nowelizacji, Biuro LGR zamieści  w terminie do końca grudnia 2011 roku na stronie internetowej szczegółową interpretację zmian. Informujemy, że pracownicy Biura LGR są gotowi udzielać Państwu odpowiedzi na pytania związane z nowelizacją Rozporządzenia. Treść nowelizacji na stronie internetowej  znajduje się po zakładką  „Dokumenty Programowe” Jednocześnie informujemy że wnioski złożone w pierwszym konkursie, w którym nabór wniosków zakończył się  w dniu 2.12.2011 roku, będą rozpatrywane zgodnie  z Rozporządzeniem z dnia 15.10.2009 roku.

 Zarząd Stowarzyszenia LGR „WJM”