Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy: Ochotnicy Naszej Gminy. Konkurs ma na celu wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

Konkurs adresowany jest do jednostek Straży Pożarnych wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.  W tej edycji nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z poprzedniej edycji.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do codziennych zadań jednostki, na przykład:

 • agregatów, ładowarek, przedłużaczy;
 • defibrylatorów, noszy, parawanów ochronnych;
 • mundurów, hełmów;
 • lamp, latarek, reflektorów, masztów, systemów oświetleniowych;
 • łańcuchów pił, pilarek, przecinarek, nożyc;
 • sprężarek, wentylatorów, detektorów;
 • pomp, motopomp, zestawów hydraulicznych, wałów przeciwpowodziowych;
 • poduszki wysokociśnieniowe z butlą i sterownikiem;
 • podpory do stabilizacji pojazdów
 • i podobne…

W II edycji programu wygra maksymalnie łącznie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

 • 30 projektów na kwotę do  15 000,00 zł brutto
 • 30 projektów na kwotę do  25 000,00 zł brutto

Więcej informacji -> kliknij tutaj.