Szanowni Państwo 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje, że dnia 21 grudnia 2011roku o godz. 16.00 w siedzibie Biura odbyło się posiedzenie Komitetu w związku ze złożonym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji pt. Remont pokoju z łazienkami, wyposażenie go i zbudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich  w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach środka  4.1., Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, osi priorytetowej  4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w naborze wniosków o dofinansowanie ogłoszonym 29.09.2011 roku w działaniu: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,  w celu przeprowadzenia procedury odwoławczej.

Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na podstawie § 31 ust. 4 Regulaminu Komitetu uznał za niezasadny formalnie wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, złożony w dniu 16 grudnia 2011 r. – uchwała Komitetu II/28/11. Decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.

Jednocześnie informujemy, że Lista Rankingowa wniosków ocenionych w dniu 8.12.2011 roku przez Komitet LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” złożonych w pierwszej sesji konkursowej zakończonego naboru wniosków w dniu 2.12.2011 roku, nie ulega zmianie.

Przewodniczący Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”