Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać zasady organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które organizuje Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w dniach 24-25.07 br. w Ełku.

Temat szkolenia: „Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Termin i miejsce: 24-25.07.2021 (sobota, niedziela),  Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia: Urszula Trubacz – certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.

Czas trwania szkolenia: 24 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 25 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:
– Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.
– Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.
– Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.
– Czym jest moderacja i jej elementy.
– Czym jest facylitacja i jej elementy.
– Ćwiczenia praktyczne.

Aby się zgłosić należy do dnia 20.07 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dQuaexPsl8s7ZLjUco3CgNVVC7ArvekrZfg4rHF0F7zlUA/viewform?usp=sf_link

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej:

http://adelfi.pl/,,spotkania—planowanie-(tworzenie-agendy)-prowadzenie-spotkan-moderowanie-facylitacja.html