Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące następujących kierunków pomocy:
  • 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 15 listopada 2022 roku, od godziny 12:00, do dnia 15 grudnia 2022 roku, do godziny 12:00.
Więcej informacji –> kliknij tutaj.