Podczas  I naboru wniosków  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w terminie 2.XI – 2.XII.2011r. wpłynęło 13 wniosków o przyznanie pomocy (w ramach środka 4.1.a – 11, w ramach środka 4.1.b – 1 i w ramach środka 4.1.c – 1).

W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Komitet Stowarzyszenia – 4 wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

Natomiast 4 wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów zostały rekomendowane przez Komitet do uzyskania wsparcia jako operacje w największym stopniu przyczyniające się do wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).

Trzej Wnioskodawcy, po weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, podpisali już umowy o dofinansowanie.

Przypominamy, iż zostały już ogłoszone dwa nabory w 2012r. W dniach 15.V – 15.VI. 2012r. będzie trwał nabór wniosków w ramach środków 4.1.b i 4.1.c, natomiast w dniach 18.VI – 18.VII.2012r. będą przyjmowane wnioski w ramach środka 4.1.a i 4.1.c.

Zapraszamy do udziału w ogłoszonych konkursach!

Wnioski zakontraktowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.