Powitanie lata w Budrach połączono z konkursem piosenki ekologicznej i wręczeniem nagród w ramach realizacji operacji „Co mogę zrobić dla ochrony swego środowiska naturalnego”. W niedzielę 24 czerwca 2012r. podczas festynu „Powitanie lata” przeprowadzono konkurs wokalny „Eko – piosenki z małej scenki”, którego uczestnicy otrzymali nagrody współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo PO RYBY 2007-2013 OŚ 4 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa.

Podczas imprezy cenne nagrody otrzymali też laureaci konkursu plastycznego i fotograficznego. Nagrody zostały wręczone przez Panią Anetę Stankiewicz – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Pana Andrzeja Kolasa – Prezesa Stowarzyszenia LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”. 10 dni wcześniej – 14 czerwca 2012r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Budry odbyło się natomiast uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego. Nagrody wręczali: Pani Wioletta Rawa – Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Pan Józef Markiewicz – Wójt Gminy Budry, Pani Anety Stankiewicz – Dyrektor GOK w Budrach. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, które zakupiono również w związku z realizacją operacji „Co mogę zrobić dla ochrony swego środowiska naturalnego” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Pomysłodawcą operacji było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”.