„Poznajemy Stulichy i Kal” – projekt finansowany w ramach grantu PROW już w realizacji!