Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z WZC, które odbyło się 20 kwietnia 2022 r.:

Protokół WZC 20 04 2022 LGR