Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z WZC, które odbyło się 23 lutego 2021 r.:

Protokol WZC 23 02 2021 LGR WJM