W dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie (sala konferencyjna – II piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne „Dzień Otwarty dla Przedsiębiorczości”. Przedsiębiorco, inwestorze i TY, który planujesz rozpocząć działalność gospodarczą przyjdź, a dowiesz się o formach wsparcia inwestycji, otwarcia i rozwoju działalności gospodarczej oraz uzyskania pomocy publicznej.

Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące:

  • otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 70% wartości inwestycji – wejście w życie nowych przepisów w sprawie zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) – wystąpienie przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • możliwości finansowego wsparcia dla przedsiębiorców z Węgorzewskiego Funduszu Pożyczkowego – wystąpienie przedstawiciela Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z Gołdapi i Punktu Obsługi w Węgorzewie
  • możliwości wsparcia na rozwój działalności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wystąpienie przedstawiciela LGR Wielkie Jeziora Mazurskie
  • możliwości wsparcia przedsiębiorczości (fundusze pożyczkowe – doradztwo) – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
  • prezentacji ofert inwestycyjnych gminy Węgorzewo – przedstawiciele Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa oraz Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
  • przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Giżycku pozostający do dyspozycji  uczestników spotkania w sprawie pytan z zakresu prawa podatkowego i pomocy publicznej.

Szczegółowa agenda spotkania:

11:00 – wystapienie przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
11:40 – wystąpienie przedstawiciela Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z Gołdapi i Punktu Obsługi w Węgorzewie
12:00 – wystąpienie przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
12:35 – wystąpienie przedstawiciela LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Podczas spotkania będą dostępni pracownicy Urzędu Skarbowego i Urzędu Miejskiego.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

szczegóły dostępne tutaj:

https://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/150789/agenda_spotkania_dzien_otwarty_dla_przedsiebiorczosci__21_marca_