Przedstawiamy Państwu Raport z zewnętrznej ewaluacji  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.

Do pobrania ->raport.