Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, o tym że pomyślnie przeszliśmy I etap konkursu w ramach Programu Równać Szanse 2017. Uczestniczyliśmy również w trzydniowym szkoleniu przygotowującym do II etapu konkursu.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Programem „Równać Szanse” są objęci młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z miejscowości w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.