29 marca 2019 r.w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie odbyły się obchody Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach. W uroczystości uczestniczyło prawie 1500 sołtysów z całego województwa. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia Sołtysom, angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych i inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” aktywnie włączyło się w wydarzenie, prezentując na swoim stoisku turystyczną ofertę obszaru działania Stowarzyszenia oraz możliwości dofinansowania różnych przedsięwzięć. Jednak szczególnym zainteresowaniem na naszym stoisku cieszyło się wyjątkowe i niepowtarzalne rękodzieło z Manufaktury Dobrych Klimatów.

Podczas uroczystości swoje największe przeboje zaśpiewał Zenon Martyniuk.