Zarząd

  1. Prezes – Barbara Dawcewicz
  2. Wiceprezes – Radosław Król
  3. Skarbnik – Bogdan Maczuga
  4. Sekretarz – Dariusz Grygiencza