Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup samopomocowych i aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie 4, które odbędzie się:

24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.

Można pozyskać od 2.000 zł do 5.000 zł na działania w swoich miejscowościach.

UWAGA! Zmiany w zasadach programu.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie co najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Więcej informacji na stronie www.stopa.org.pl i www.warminskizakatek.com.pl

http://stopa.org.pl/news/2020-02/og%C5%82aszamy-konkurs-mikrodotacje-fio-warmia-mazury-lokalnie-4