W dniu 14 lutego br. w siedzibie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” odbyło się robocze spotkanie władz LGR-ów z Warmii i Mazur z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który reprezentowała Pani Wiesława Alicja Bojarska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Kierownik Biura Wdrażania PO RYBY 2007- 2013 – Pani Ewa Barcz . W spotkaniu wziął także udział Radny Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Wiesław Pietrzak.

Tematem spotkania było wypracowanie zasad przygotowania i realizacji projektów w ramach środka 4.2 współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. W trakcie spotkania poszczególne LGR-y prezentowały swoje pomysły operacji. LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaproponowała realizację projektu polegającego na udrożnieniu i uruchomieniu Mazurskiego Traktu Rowerowego prowadzącego po nieczynnych torowiskach od Buder do granic Gminy Miłki i dalej do Piszu. Do realizacji tego projektu zaprosiliśmy LGR „Mazurskie Morze”. Zaproszenie i pomysł został przyjęty przez naszych partnerów z zainteresowaniem. Wykonanie tej operacji będzie realizacją części opracowanej przez LGD 9 Koncepcji Szlaków Rowerowych na obszarze WJM. Do pracy nad tym projektem już teraz zapraszamy wszystkie gminy leżące na szlaku od Buder do Pisza.

Kolejne spotkanie LGR-ów na temat problemów związanych z wdrażaniem LSROR zostało zaplanowane na 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.