Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 09.04 (wtorek), godzina 15:00,  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.
W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się o:
– darmowych szkoleniach,
– dofinansowaniach na uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego,
– dofinansowaniach na stworzenie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
– doradztwach dla podmiotów ekonomii społecznej,
– ścieżce wsparcia oferowanej dla wszystkich zainteresowanych projektem,
– ofercie dla samorządów.
Na spotkaniu zostaną wyjaśnione różnice pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym, a zwykłą działalnością gospodarczą. Będzie to również okazja aby poznać przykłady już istniejących podmiotów. Dla funkcjonujących stowarzyszeń i fundacji będzie to możliwość aby dowiedzieć się o opcjach uniezależnienia się od zewnętrznych dotacji. Ponadto, zostanie przedstawiona oferta Centrum Animacji Społecznej. Przewidziany jest także panel dyskusyjny oraz warsztaty.

Program:
15:00 Oficjalne otwarcie – Wójt gminy Giżycko
15:15 – 16:15 Oferta OWES na 2019 r.
16:15 – 16:45 Oferta Centrum Animacji Społecznej w Wilkasach
16:45 – 17:15 Panel dyskusyjny
17:15 – 17:45 Warsztat dla uczestników.

Podczas wydarzenia dla uczestników przewidziany jest również bufet kawowy. Zapraszamy do wspólnych rozmów przy kawie lub herbacie.