W dniu 07 stycznia 2013 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wilekie Jeziora Mazurskie” odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru działania Stowarzyszenia.

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Kolasa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, który przedstawił OSP możliwośći aplikowania przez ich jednostki o środki z osi 4 PO RYBY, z działania 4.1.d „Ochrona śrdowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjości oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.