Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia,

Jesteśmy w obowiązku zająć publicznie stanowisko w sprawie sporu, w jakim od połowy ubiegłego roku pozostaje Stowarzyszenie z Panem Piotrem Jurewiczem. O podjęciu takiej decyzji przesądził fakt nagłośnienia sporu przez Pana Jurewicza w mediach, w audycji Radia Olsztyn pt. „Śliska Sprawa” (link do audycji poniżej).

W naszej ocenie Pan Piotr Jurewicz swoim działaniem próbuje wymusić na Stowarzyszeniu,
a konkretnie Komitecie Stowarzyszenia pozytywną ocenę wniosku, który złożył w konkursie w czerwcu ubiegłego roku. Wniosek dotyczył wsparcia finansowego środkami publicznymi zakupu komfortowego jachtu motorowego typu  „Houseboat” (wniosek o wsparcie kwotą 99.900 zł).

Komitet i Zarząd Stowarzyszenia w tej sprawie już się wypowiedział, jednak aby dochować przejrzystości i jawności działania Stowarzyszenia Zarząd postanowił opublikować na stronie internetowej dokumenty dotyczące tej sprawy (za wyjątkiem złożonych wniosków z racji konieczności przestrzegania obowiązującego prawa).

Oceny zaistniałej sytuacji, jak również pracy Stowarzyszenia możecie Państwo dokonać sami.

Wykaz dokumentów:

Link do audycji radiowej

Decyzja Komitetu

Odwołanie od decyzji Komitetu pana Piotra Jurewicza i pani Katarzyny Gąski

Pismo pana Piotra Jurewicza i pani Katarzyny Gąski wzywające Komitet do usunięcia naruszenia prawa