Szanowni Mieszkańcy Gminy Węgorzewo!

W związku z prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzewo na lata 2021-2027  jest prośba o udział w badaniu ankietowym (do dnia 09.04.2021r.).

Odpowiedzi należy dokonać na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Węgorzewo.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społecznych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzewo na lata 2021-2027 w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Formularz ankiety jest dostępny w formie papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie w godzinach pracy Ośrodka (7.00 – 15.00) poprzez umieszczenie w urnie, która znajduje się w przedsionku przy wejściu do Ośrodka lub przesłać mailowo na adres ops@mgopswegorzewo.pl

Do pobrania:

Ankieta dla mieszkańców – problemy i potrzeby społeczne