W dniach 06-07 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy pierwsze szkolenia praktyczne z questingu w gminach. Wzięły w nich udział osoby uczestniczące w szkoleniu z Metodologii Questingu. Szkolenia polegało na wyjściu w teren, do miejsc w których planowane jest powstanie ścieżki questingowej. Przechodząc przez te miejsca uczestnicy sporządzali notatki zawierające ważne dla danej ścieżki zagadnienia (np. walory przyrodnicze, kulturowe, zabytkowe).

Projekt pn. „Questingowy Projekt Współpracy” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.