W dniach 17-18 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa ekologicznego w Kozarku Małym (gmina Sorkwity) należącego do Instytutu Rozwoju Sp. z o.o.
Celem wyjazdu był udział w szkoleniu „Zarządzanie w turystyce wiejskiej – w teorii i praktyce”, w tym poznanie dobrych praktyk z zakresu organizacji tematycznych gospodarstw agroturystycznych oraz pakietowania usług turystycznych. Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwszego dnia odbyła się prezentacja zagrody wiejskiej funkcjonującej pod nazwą „Mazurska Zagroda”, w tym infrastruktury przeznaczonej na działalność gospodarczą (m.in. Dom Seniora, sala barowa), zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, lampy solarne oświetleniowe) oraz zasoby przyrodnicze (winnica, wiszące ogrody, stawy rybne) oraz mini zoo. Szkolenie to prowadził osobiście prof. Zbigniew Brodziński. Następnie dr Mariola Grzybowska – Brzezińska  przedstawiła w formie prezentacji zagadnienia dot. markowych produktów. W drugim dniu w szkoleniu uczestniczyły również przedstawicielki ODR w Olsztynie oraz lokalni przedsiębiorcy i właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Podsumowaniem szkolenia były warsztaty, podczas których zostały zdefiniowane problemy i potrzeby regionu Warmii i Mazur pod kątem rozwoju turystyki, w tym szczególnie budowania i utrwalania marki (produkt markowy i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu).

Profesor Zbigniew Brodziński przy wsparciu pani Barbary Dawcewicz – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na pamiątkę pobytu grupy w gospodarstwie, posadził dąb, który nazwany został Zbyszko.

W wyjeździe studyjnym udział wzięli członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, pracownicy biura, a także przedstawiciele lokalnych samorządów (w sumie 30 osób).

Dziękujemy prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu za przygotowanie pobytu w gospodarstwie ekologicznym oraz przeprowadzenie szkolenia.