Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 05-07 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wzięło udział w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Podczas Targów Stowarzyszenie reprezentowali Pracownicy Biura oraz Sekretarz Zarządu – Pani Marta Andrzejczyk.

Dzięki udostępnieniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stoiska wystawowego, mieliśmy możliwość promowania produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz obszarów zależnych od rybactwa. W targach udział wzięli między innymi pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich działających na  terenie Polski.