UCHWAŁA KOMITETU

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 1/KOMITET /LGR/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza KOMITETU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 24 ust 3  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Komitet Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 22.01.2010 roku uchwala co następuje:

§ 1

Niżej wymienione osoby zostały wybrane do pełnienia funkcji:

  1. Przewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” – pan Józef Karpiński
  2. Wiceprzewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” –  Mieczysław Wełna
  3. Sekretarza Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Anna Królik – Kopczyk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Andrzej Kolasa
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Marta Andrzejczyk