UCHWAŁA NR 2/09

Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie „ z dnia 22.10.2009 roku

§1

Na postawie art. 9 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, uczestnicy zebrania założycielskiego na zebraniu w dniu 22.10.2009 roku
w Węgorzewie, postanawiają przyjąć Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie ul Portowa 2/3, stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodniczący zebrania

Sekretarz zebrania

Węgorzewo 22.10.2009 roku