UCHWAŁA NR 3/09

Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” z dnia 22.10.2009 roku

§ 1

Działając na podstawie  art. 9 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o Stowarzyszeniach, uczestnicy Zebrania Założycielskiego postanawiają wybrać Komitet Założycielski w liczbie trzech osób

§ 2

Członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali :

  1. .………………….
  2. .………………….
  3. .………………… .

§ 3

Założyciele stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie ul Portowa 2/3, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Sądzie w Olsztynie VIII Wydział KRS  Olsztyn
ul. Partyzantów 70.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodniczący zebrania
Sekretarz zebrania